TELEFON 016-17 11 50
sv-SEen-GB

MiniTest 7400 FH

Högteknologisk väggtjockleksmätare

MINITEST 7400 FH är en professionell väggtjockleksmätutrustning för oförstörande mätning av upp till 24 mm tjockt gods. Mätutrustningen är lämpad för tjockleksmätning av icke-magnetiskt material, såsom glas, syntetiska material, rostfritt stål och kompositmaterial och även komplexa komponentgeometrier kan mätas.


SIDSP sensorn säkerställer hög mätnoggrannhet och repeterbarhet och kompenserar för temperatur influenser av mätningsmiljön och mätobjektet. Sensorerna är utrustade med hårdmetallspetsar vilket gör dem mycket slitstarka.
Tjockleken bestäms genom att mäta avståndet mellan en referenskula till sensorspetsen. En kraftfull magnet drar referenskulan mot sensorspetsen som samtidigt håller den exakt över sensorspetsen.


Kulorna referensstål utsätts för en speciell ElektroPhysik behandlingsprocess för en repeterbarhet på upp till 0,5 procent.

Promet Precision AB Mått Johanssons väg 9, 633 46 ESKILSTUNA / Telefon 016-17 11 50 E-Post info@promet.se
Login