Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Portabla ytjämnhetsmätare

Portabla ytjämnhetsmätare är smidiga och enkla att använda. Man kan enkelt bära med sig utrustningen och använda den för att utföra mätningar nära produktionen och ibland även direkt inne i bearbetningsmaskinen. Genom att trycka på en knapp kan man mäta olika parametrar som Ra, Rz, Rv, Rp, Rt och liknande. Dessa portabla ytjämnhetsmätare är också kända som Ra-mätare eller ytmätare.

Med hjälp av en portabel ytjämnhetsmätare blir det enklare att utföra mätningar på plats i produktionsmiljön. Man kan ta med sig mätutrustningen till den specifika ytan eller komponenten och direkt utföra mätningarna. Detta sparar tid och ger möjlighet att göra snabba bedömningar av ytjämnheten.

Genom att trycka på en knapp på den portabla ytjämnhetsmätaren kan man snabbt och enkelt mäta olika parametrar som är viktiga för att bedöma ytjämnheten. Det kan inkludera parametrar som Ra, Rz, Rv, Rp, Rt med flera. Mätresultaten ger information om ytas egenskaper och hjälper till att bedöma dess kvalitet och prestanda.

Portabla ytjämnhetsmätare är ett användbart verktyg inom tillverkningsindustrin och underlättar snabba och precisa mätningar av ytjämnhet. De gör det möjligt att utföra mätningar på olika platser och vid olika tillfällen, vilket ger flexibilitet och effektivitet i kvalitetskontrollprocessen.