Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi på Promet Precision AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

För att vi ska kunna leverera, utveckla, analysera och förbättra våra tjänster kräver det att vi behandlar personuppgifter

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi på Promet Precision AB eller eventuella underbiträden ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter till bland annat

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster vi levererar och administrera våra avtal med våra kunder.
  • För att installera, konfigurera, underhålla, säkra, utveckla, analysera och leverera våra tjänster
  • Göra utskick i form av nyhetsbrev och skicka relevant information till rätt person gällande våra tjänster
  • Dokumentationsändamål
  • Redovisnings- och bokföringsändamål

Tredje part

Vi lämnar inte ut era personuppgifter till tredje part, däremot behandlas personuppgifter, om nödvändigt, med våra tjänsteleverantörer i samband med olika uppdrag.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs men inte mer än nödvändigt för att uppfylla våra ändamål med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Du bestämmer

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Integritetspolicy

För att läsa vår integritetspolicy, klicka här.

Frågor

Personuppgiftsansvarig är Promet Precision AB, 556467-8877. Kontakta oss på info@promet.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Promet Precision AB
info@promet.se
016-17 11 50