Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Hålindikatorer

Hålindikatorer

Hålindikatorer med hög precision är en nödvändighet för att uppnå hög kvalitet i din produktion. Genom att använda en hålindikator kan man minska antalet defekta produkter och undvika kostsamma produktionsavbrott. En hålindikator säkerställer att dina produkter uppfyller specifikationerna och har korrekta mått, vilket resulterar i en högre produktkvalitet. Med en hålindikator kan du snabbt och enkelt mäta små hål med snäva toleranser, vilket resulterar i en effektivare produktionsprocess.

Hålindikatorer är ett precisionsmätverktyg som används för att mäta diametern på cylindriska hål eller öppningar. Dessa mätverktyg är särskilt användbara när man behöver mäta dimensionerna på små eller djupa hål där det kan vara svårt att använda andra typer av mätverktyg. Men de är även användbara när man behöver mäta dimensionerna på flera hål på en gång.