Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Uppriktning och nivellering

Uppriktning och nivellering

Nivellerings- och uppriktningsinstrument är effektiva mätinstrument med hög hållbarhet. Med en elektronisk nivellering kan du uppnå högre precision än med manuella verktyg. Detta minskar risken för felaktiga mätningar och sparar tid. En korrekt utförd uppriktning är viktig för att säkerställa att maskiner och utrustning fungerar korrekt och effektivt. Det kan bidra till att förebygga problem som slitage, vibrationer och felaktig drift. Vilket är viktigt för att undvika produktionsförluster och ökade underhållskostnader. Mät planhet, rakhet, twist, vinklar, parallellitet och mycket mer

En elektronisk nivellering finns flera utföranden och vi erbjuder både inklinometer och talyvel. En inklinometer är en enhet som du kan använda för att mäta lutningen eller vinkeln på en yta i förhållande till jordens gravitationsfält. Medan talyvel kan du använda för att mäta planhet eller planhetsavvikelser på en yta används ofta vid kalibrering av planskivor. För att använda ett digitalt uppriktningstelescope ställer du in det på en referenspunkt, vanligtvis en horisontell yta. Genom att titta genom teleskopet kan du sedan mäta lutningar och höjder genom att rikta teleskopet mot det objekt som du ska mäta. När teleskopet är riktat mot objektet, visas mätresultaten direkt på den digitala displayen.

Elektronisk nivellering är en teknik som du kan använda för att utjämna höjder och lutningar av ytor eller objekt. Med ett nivelleringsinstrument kan man bestämma höjdskillnader mellan två punkter. Genom att mäta avståndet från instrumentet till var och en av de två punkterna och sedan jämföra synens höjd på de två punkterna. Med ett uppriktningstelescope kan du justera positionen eller orienteringen hos ett objekt för att säkerställa att den är korrekt placerad i förhållande till en annan referenspunkt. Du kan använda dessa produkter i flera olika branscher, som exempelvis bygg- och konstruktionsindustrin, jordbruk, militär och försvarsindustrin, samt mineralutvinning.