Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Vippindikatorer

Vippindikatorer

Med en vippindikator kan du mäta avvikelser i storleksordningen på några tusendels millimeter, vilket kan hjälpa dig att minska tiden för justering och inspektion av produkter. Detta kan möjliggöra en effektivare mätning och förbättrad kvalitetskontroll. Genom att mäta dessa faktorer kan du säkerställa att produkterna du tillverkar är av hög kvalitet och att maskinerna och att mätverktygen fungerar på ett effektivt sätt. Dessutom är vippindikatorer tillverkade av högkvalitativt material, såsom rostfritt stål eller aluminium, vilket gör dem tåliga och hållbara.

Du kan använda mätverktyget i industriella tillämpningar, för att säkerställa att produkterna uppfyller specifika krav på kvalitet och prestanda. Vippindikatorn består vanligtvis av en basplatta, en mätarm med en justerbar vippmätare och en avläsningsenhet. Den rörliga armen kopplad till en fjäder och en skala. När du placerar vippmätaren på en yta, rör sig armen och fjädern sträcks ut. Avläsningsenheten, som är monterad på mätarmen, kan antingen ha en analog eller digital display.

Med hjälp av vippindikatorer kan du säkerställa en effektiv produktionscykel och en hög produktkvalitet. En vippindikator är mycket precis och kan mäta små variationer med hög noggrannhet. Vippindikatorer  mäter många olika typer av avvikelser i material och ytor, inklusive rundhet, planhet, koncentricitet och parallellitet. Den kan dessutom mäta flera olika material, inklusive metall, plast och trä. Vi erbjuder flera olika modeller, från både TESATAST, RUBYTAST och Compac från Käfer – och mycket mer.