Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Ytjämnhetsmätare

Ytjämnhetsmätare

En ytjämnhetmätare, även känd som en Ra-mätare, är ett instrument som mäter objektets ytstruktur och egenskaper antingen genom beröring eller utan beröring. Mätning av ytjämnhet med hjälp av en ytjämnhetsmätare innefattar vanligtvis flera parametrar, såsom Ra, Rz, Rv, Rp, Rt och andra. Genom att använda en ytjämnhetsmätare kan man snabbt och enkelt mäta olika aspekter av ytans egenskaper. Mätningen kan göras genom att instrumentet antingen kommer i direktkontakt med ytan eller genom att det använder beröringsfri teknik som laser- eller optiska sensorer.

Varför mäta ytjämnhet?
Man mäter ytjämnheten för att säkerställa att ytan på komponenten är tillräckligt jämn och fri från oönskade ojämnheter, defekter eller avvikelser. En jämn yta är viktig för att komponenten ska kunna fungera korrekt och uppnå optimal prestanda. Ojämnheter kan påverka komponentens rörelse, passform, friktion eller försegling, vilket kan leda till nedsatt funktion eller prestanda. Dessutom är ytjämnhet en viktig indikator på tillverkningskvaliteten. Genom att mäta och övervaka ytjämnheten kan tillverkare upptäcka och åtgärda eventuella tillverkningsfel eller avvikelser i processen

Vad är ytjämnhet?
Ytjämnhet, även känd som ytfinhet, ytstruktur, ytråhet och topografi, definierar en ytas funktion och prestanda. När man beskriver ytjämnheten på ett objekt används ofta tre parametrar: P-Profil, W-Profil och R-Profil.

P-Profil – Primär profil
W-Profil – Vågighetsprofil
R-Profil – Ytjämnhetsprofil som är den mest vanliga förekommande parametern.

Genom att analysera och utvärdera R-Profilen kan man få en bättre förståelse för ytas jämnhet och eventuella ojämnheter. Detta hjälper till att bedöma ytan i termer av kvalitet, toleranskrav och funktion.