Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Vinkelgivare och vattenpass

Vinkelgivare och vattenpass

Vattenpass och vinkelmätare är användbara för att säkerställa att byggnader och andra strukturer är stabila samt säkra att använda. Båda är ett viktigt mätverktyg att använda sig av eftersom de hjälper till att säkerställa att en yta är i rätt nivå eller har rätt lutning. Detta kan hjälpa till att undvika kostsamma fel och säkerställa att arbetet blir korrekt utfört från början.

För att kontrollera om en yta eller ett föremål är helt horisontellt eller vertikalt kan du använda analoga vattenpass. Båda dessa mätverktyg är viktiga inom en mängd olika yrkesgrupper och branscher. Ofta används mätverktygen inom byggbranschen, men även inom tillverkningsindustrin och bilindustrin.