Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Höjdmått

Höjdmått

Höjdmått är ett mätinstrument som används för att mäta vertikala avstånd eller höjder med hög precision. Det är vanligtvis utformat med en huvudram och en glidande mätare som kan justeras upp eller ner längs en vertikal stång. Höjdmått finns i olika storlekar och utföranden, från enkla manuella varianter till mer avancerade digitala modeller som kan ge exakta avläsningar med hög precision.

För att använda ett höjdmått placeras mätaren på ett plant underlag, och sedan justeras mätaren så att den vilar mot den övre ytan på det som ska mätas. Sedan kan mätaren läsas av för att bestämma höjden eller avståndet från den nollställda referenspunkten på höjdmåttet till den övre ytan på objektet. Höjdmätaren används ofta inom maskinbearbetning, verkstadsmiljöer och ingenjörsarbete för att mäta och kontrollera höjder på detaljer och komponenter med stor noggrannhet.