Kvalitetscertifiering

SS-EN ISO 9001:2015- Kvalitetscertifiering

Vi på Promet Precision är stolta över att inneha ett intyg för kvalitetscertifiering enligt SS-EN ISO 9001:2015, vilket är en standard för kvalitetsledning i företag och organisationer. Detta intyg är en bekräftelse på vår strävan efter att leverera hög kvalitet i alla aspekter av vår verksamhet. Genom att implementera ett ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 kan vi kontinuerligt förbättra oss efter era behov och önskemål. Detta system stöder oss i att säkerställa att vi levererar produkter och tjänster av högsta kvalitet och att vi upprätthåller starka och långsiktiga relationer med er som kunder.

SS-EN ISO 9001:2015-certifikatet fungerar som ett betydelsefullt kännetecken för kvalitet inom vår interna verksamhet. Dessutom inkluderar detta även våra produkter och tjänster. Det visar att vi uppfyller strikta krav och följer bästa praxis för kvalitetsledning. Vi på Promet Precision är engagerade i att kontinuerligt förbättra vår kvalitet och överträffa era förväntningar som kunder. Genom att implementera processer och rutiner enligt SS-EN ISO 9001:2015 standarden, strävar vi efter att säkerställa att varje steg i vårt arbete genomförs med högsta kvalitet och professionalism.

Kvalitetscertifiering

Vad kan ni som kund förvänta er från Promet Precision?

Genom dessa principer och med intyget för kvalitetscertifiering säkerhetsställer vi på Promet Precision ett företag med fokus inom kvalitet, ständig förbättring, engagemang och er som kund i fokus.

Följande principerna för ett ständigt kvalitetsarbete är:

  • Kundfokus – Förstå er som kund och potentiella behov för att leva upp till och eventuellt överträffa dem.
  • Ledarskap – Ett tydligt och systematiskt ledarskap syftar till och möjliggör samtliga medarbetare att stäva efter och uppnå samma mål.
  • Anställdas engagemang– Engagerade medarbetare använder sin fulla potential och hela sin kompetens.
  • Processmetod– Rita processer är att kartlägga det valda arbetssättet och det är först när vi har kartlagt processerna som vi kan se var förbättringarna behövs.
  • Kontinuerlig förbättring – Strävan efter att ständigt förbättra kvaliteten är en trygghetsgaranti för er som kund, medarbetarna och ägarna.
  • Faktabaserade beslut – Att fatta beslut baserade på fakta för att öka säkerheten och Promet Precisions framtoning.
  • Relationshantering– Ömsesidiga förhållanden med er som kund.

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Med över 20 års erfarenhet inom mätteknik kan vi hjälpa er med frågor och funderingar. Tveka inte att kontakta oss idag