Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Autokoillimator

Autokoillimator

En autokollimator är ett precisionsinstrument som används inom områden som optik, mekanik och industri för att mäta små vinkelförändringar och för att inspektera rätvinklighet och planhet hos optiska komponenter och mekaniska system. Instrumentet är särskilt användbart när hög precision och noggrannhet krävs. Våra Autokollimator från Spectrum / Taylor Hobson har används av tillverkare i decennier.

Autokollimatorer används för att kalibrera och justera optiska system som teleskop, mikroskop, och laserinstrument. De säkerställer att linser och speglar är korrekt inriktade för att uppnå optimal prestanda. Inom industrin används autokollimatorer för att inspektera och justera maskiner och verktyg. Detta säkerställer att maskindelar är korrekt placerade och att arbetsstycken bearbetas med hög precision

Autokollimatorer fungerar genom att skicka en ljusstråle mot en reflekterande yta, vanligtvis en spegel, och mäta vinkeln för reflektionen av ljuset. Instrumentet innehåller ett teleskop och en ljuskälla. Ljuskällan projicerar ljus mot den reflekterande ytan, och det reflekterade ljuset detekteras av teleskopet.

När den reflekterande ytan är i exakt rät vinkel mot autokollimatorn kommer ljuset att reflekteras direkt tillbaka till ljuskällan. Om ytan är sned eller avviker från rät vinkel, kommer reflekterat ljus att observeras genom teleskopet i en vinkel, och detta avvikelsevärde kan mätas och kvantifieras. Genom att mäta denna vinkel kan användaren bedöma graden av avvikelse och vidta åtgärder för att justera eller korrigera systemet eller komponenten i fråga. Autokollimatorer är känsliga nog att mäta extremt små vinkelförändringar, vilket gör dem oumbärliga för applikationer där hög precision är avgörande.