Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Elektrisk nivellering och inklinometer

Elektrisk nivellering och inklinometer

Nivelleringsinstrument är effektiva verktyg med hög hållbarhet. Med en elektronisk nivellering kan man uppnå högre precision än med manuella verktyg. Eftersom du minskar risken för felaktiga mätningar och sparar tid. En korrekt utförd uppriktning är viktig för att säkerställa att maskiner och utrustning fungerar korrekt och effektivt. Dessutom kan det bidra till att förebygga problem som slitage, vibrationer och felaktig drift. Detta är viktigt för att undvika produktionsförluster och ökade underhållskostnader.

Elektronisk nivellering finns flera utföranden och vi erbjuder flera modeller så som inklinometer och Talyvel. Du kan använda en inklinometer för att mäta lutningen eller vinkeln på en yta i förhållande till jordens gravitationsfält. En talyvel kan du i stället använda för att mäta planhet eller planhetsavvikelser på en yta. För att använda ett digitalt uppriktningstelescope ställer du in det på en referenspunkt, vanligtvis en horisontell yta. Genom att titta genom teleskopet kan du sedan mäta lutningar och höjder genom att rikta teleskopet mot det objekt som du ska mäta. När teleskopet är riktat mot objektet, visas mätresultaten direkt på den digitala displayen.

Elektronisk nivellering är en teknik som du kan använda för att utjämna höjder och lutningar av ytor eller objekt. Med ett nivelleringsinstrument kan man bestämma höjdskillnader mellan två punkter. Genom att mäta avståndet från instrumentet till var och en av de två punkterna och sedan jämföra synens höjd på de två punkterna. Med ett uppriktningstelescope kan du justera positionen hos ett objekt för att säkerställa att den är korrekt placerad. Dessa produkter finns i flera olika branscher, som bygg- och konstruktionsindustrin, jordbruk, militär och försvarsindustrin, samt mineralutvinning.