Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare
Meny
Mätbänkar
Höjdmätare
Kuggmätare & Splinesmätare
Skiktmätare
Godstjockleksmätare
Lasermätare

Eggvinklar

Med eggvinklar kan du säkerställa korrekta och noggranna vinkelmätningar, vilket leder till högre kvalitet och precision i din produktion. Samtidigt kan du undvika felaktiga vinklar och minimera risken för avvikelser och fel. Du kan uppnå konsekventa och tillförlitliga mätningar, vilket sparar tid och resurser samtidigt som det ger en jämn och pålitlig prestanda. Dessutom är de utformade för att motstå slitage och korrosion, vilket säkerställer att de behåller sin noggrannhet över tid.

Det är både ett enkel och effektivt verktyg att använda sig av. Du placerar helt enkelt eggvinkeln mot den yta eller komponent där du vill kontrollera vinkeln. Våra eggvinklar är utformade för att vara användarvänliga och ge snabba och pålitliga kontroller.